ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดี ศรีโคราช" งานวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนภักษร จรจันทึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,15:47  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดี ศรีโนนสูง" งานวันครูประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางมาเรียน สุนทรผอบทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,15:12  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอน การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายชาญชัย ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,23:24  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อมพร โนกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,23:16  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดาวัลย์ หึงขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2562,23:15  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..