คณะผู้บริหาร

นายอุทัย คำสีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา