ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"  คณะผู้นิเทศ ได้แก่ 
1. นายสุมิตร  เกียรติเกาะ   ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสุข ประธานศูนย์ฯ บิงหวายชมพู
2. นายนิมิตร  มากกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาคง ประธานศูนย์ฯ บัวบูรพา
3. นางรมิดา  จงหมื่นไวย ผอ.โรงเรียนบ้านขามชั่งโค อ.ก.ต.ป.น. ฝ่ายวิชาการ
4. นายเสน่ห์  หมายจากกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 212 ครั้ง