ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 425) 17 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านดอนหวายฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 296) 04 ก.พ. 63
ดอนหวายสายปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (อ่าน 258) 03 ก.พ. 63
ดอนหวายสายปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (อ่าน 307) 03 ก.พ. 63
ดอนหวายสายปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (อ่าน 277) 03 ก.พ. 63
ดอนหวายสายปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (อ่าน 241) 03 ก.พ. 63
11 ความสำเร็จ ในปี 2562 (อ่าน 284) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ (อ่าน 377) 01 พ.ย. 62
บทความโรงเรียนบ้านดอนหวายฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (อ่าน 29) 01 พ.ย. 62
พิธีรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานของจิตอาสา 904 วปร. ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 621) 09 ก.ย. 62
นิทรรศการแสดงผลงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่และแบ่งปัน (Show and Share) (อ่าน 452) 05 ก.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 600) 21 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 573) 19 ส.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอนหวายฯ (อ่าน 858) 13 ส.ค. 62
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (อ่าน 332) 23 ก.ค. 62
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 412) 17 พ.ค. 62
โครงการคาราวาน ประสานงาน ประสานใจ ไปเยี่ยมโรงเรียน โดย สพป.นครราชสีมา เขต 1 (อ่าน 455) 16 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 302) 14 พ.ค. 62
การประชุมครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 320) 13 พ.ค. 62
รางวัล OBEC AWARDS รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม (อ่าน 392) 29 มี.ค. 62
พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 (อ่าน 332) 23 มี.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR ของสถานศึกษา (อ่าน 276) 07 มี.ค. 62
การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) (อ่าน 312) 06 มี.ค. 62
ช่อสะอาดรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 (อ่าน 317) 02 มี.ค. 62
การเดินรณรงค์ การบริหารจัดการขยะแบบองค์รวม (อ่าน 297) 02 มี.ค. 62
การฝึกอบรม โครงการบริหารจัดการขยะแบบองค์รวม (อ่าน 268) 02 มี.ค. 62
การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 (อ่าน 357) 02 มี.ค. 62
มาฆบูชา มหากุศล ประจำปี 2562 (อ่าน 307) 20 ก.พ. 62
คำกลอน "ต้นกล้าคนดี ศรีดอนหวาย" (อ่าน 461) 20 ก.พ. 62
พิธีมอบ "ศาลา งิมสันเทียะ" จากผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน (อ่าน 264) 20 ก.พ. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติศึกษานิเทศก์ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น (อ่าน 334) 20 ก.พ. 62
โครงการต้นกล้าคนดีศรีดอนหวาย ใต้ร่มพระบารมี (อ่าน 890) 13 ก.พ. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 306) 09 ก.พ. 62
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 335) 03 ก.พ. 62
ดร.อภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (อ่าน 411) 31 ม.ค. 62
ท่านปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 367) 30 ม.ค. 62
โครงการต้นกล้าคนดีศรีดอนหวาย (อ่าน 524) 28 ม.ค. 62
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน (อ่าน 393) 11 ม.ค. 62
โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด (อ่าน 1158) 11 ม.ค. 62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนหวาย มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 (อ่าน 318) 10 ม.ค. 62