ภาพกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่และแบ่งปัน (Show and Share)
      นายอุทัย  คำสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม
นำเสนอผลงานโรงเรียนและจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่และแบ่งปัน (Show and Share) 
การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติในพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์" 
     โดยมี นางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  สตาร์เวลล์ บาหลี
รีสอร์ท   
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,18:40   อ่าน 579 ครั้ง