ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำ  ร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดโดยเทศบาลตำบลดอนหวาย  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,19:43   อ่าน 1166 ครั้ง