ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
นายอุทัย  คำสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)  นำคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยากร โดย นายกฤษฎาง    ภัทรปรีดาพงศ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,23:51   อ่าน 872 ครั้ง