ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
นางยุพาพรรณ  ถวัลย์วีระวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านดอนหวาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:21   อ่าน 237 ครั้ง