ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562
โครงการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562 จัดโดย เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,20:39   อ่าน 499 ครั้ง