ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 34
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 44
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 337
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 190
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 34
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 47
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 45