ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 9
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 13
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 7
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 10
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 10
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 12