ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 171357
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 171376
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 171670
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 171521
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 171361
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 171379
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 171377