ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ชั้น ม.3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
16 ม.ค. 62 วันครู ประจำปี 2562
อำเภอโนนสูง โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
12 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวาย
03 ม.ค. 62 ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปี 2562
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
31 ธ.ค. 61 ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วัดดอนหวาย วัดดอนหวาย
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)